SIGNALIA AB
är ett företag inom järnvägsbranschen grundat 2001. Vårt företag var först med att kunna tillhandahålla SISÄ-kontrollanter utanför dåvarande Banverket. Sedan starten har tjänsteutbudet breddats till att även innehålla ibruktagandebesiktningsmän och tekniska konsulter signalteknik

Vår huvudsakliga inriktning är att arbeta med och på det svenska järnvägsnätets signalsystem. 


 

Pasted Graphic